اصلاح قیمت برق،
قیمت برق مشترکین پرمصرف اصلاح میشود ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
مدیرعامل برق کردستان؛

قیمت برق مشترکین پرمصرف اصلاح میشود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از اجرای مصوبه جدید دولت مبنی بر اصلاح قیمت تعرفه برق برای مشترکین پرمصرف در استان کردستان همزمان با سراسر کشور خبر دارد.