اصلاعیه امور مالیاتی کردستان،
اجرای تغییر در روند پرداخت مالیات  نقل و انتقال خودرو ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
مدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی کردستان اعلام کرد:

اجرای تغییر در روند پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو

اطلاعیه اجرای تغییر روند پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو