اصناف
فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند

رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند درحالی‌که این فروشگاه‌ها باید برای افزایش قیمت‌ها بازدارندگی داشته باشند در غیر این صورت با فروشگاه‌های معمولی تفاوتی نخواهند داشت.

آیا محدودیت ساعتی در کنترل کرونا موثر است؟ ۰۱ آذر ۱۳۹۹
دولتی که نمی خواهد برای حفظ جان مردم هزینه کند!

آیا محدودیت ساعتی در کنترل کرونا موثر است؟

دولت به ویژه برای اقشار ضعیف باید هزینه کند، اما به نظر می رسد می‌خواهد با کم هزینه ترین روش به مقصد برسد.