اطفاء حریق
مهار آتش‌سوزی یک واحد پتروشیمی در ماهشهر ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

مهار آتش‌سوزی یک واحد پتروشیمی در ماهشهر

حریق بامداد امروز تاسیسات شرکت کاوشگران ماهشهر در سایت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر مهار شد و هیچگونه تلفات جانی به دنبال نداشته است‌.