اعتراض به ساخت کارخانه،
اعتراض کشاورزان روستای شیخ تقه قروه نسبت به احداث کارخانه ذوب آهن در آن منطقه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعتراض کشاورزان روستای شیخ تقه قروه نسبت به احداث کارخانه ذوب آهن در آن منطقه

جمعی از ساکنان روستای شیخ تقه از توابع شهرستان قروه‌ی کردستان به تغییر کاربریِ زمین‌های کشاورزی برای ایجاد کارخانه ذوب آهن اعتراض کردند.