اغتشاشگران
متولیان رسیدگی به جرائم اخیر صف معترضین از اغتشاشگران جدا بدانند ۰۶ آذر ۱۴۰۱

متولیان رسیدگی به جرائم اخیر صف معترضین از اغتشاشگران جدا بدانند

نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: معترضان با اتکا به اصل ۱۲۷ قانون اساسی اعتراض خود را بیان کردند و صف آن ها از اغتشاشگران جدا است.