افتتاحیه
به مردم فضایی پر از نشاط و امید به جای یاس و ناامیدی هدیه دهیم ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
شهردار اهواز:

به مردم فضایی پر از نشاط و امید به جای یاس و ناامیدی هدیه دهیم

شهردار اهواز گفت: باید به مردم فضایی پر از نشاط و امید به جای یاس و ناامیدی هدیه دهیم. تعداد و کیفیت پروژه های افتتاحیه هر هفته بهتر خواهد شد.