افشاگری
افشاگری از پرونده جعل ثبت سفارش‌ها و کارت‌های بازرگانی! 24 آبان 1400

افشاگری از پرونده جعل ثبت سفارش‌ها و کارت‌های بازرگانی!

حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که اتاق بازرگانی چه نقشی در پرونده‌های ۶۵۰۰ میلیارد تومانی ثبت سفارش خودرو، واردات پورشه و حجم عظیم بدهی‌های مالیاتی وصول نشده داشته است؟ آیا اتاق بازرگانی پاسخگوی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هست؟