افکار عمومی
افشای بعد جدید فساد در پتروشیمی امیرکبیر(کارتهای هدیه چند صد میلیونی به افراد خاص) ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

افشای بعد جدید فساد در پتروشیمی امیرکبیر(کارتهای هدیه چند صد میلیونی به افراد خاص)

پتروشیمی امیرکبیر همواره از مشکلات مدیریتی، گره در مسائل مالی، نفوذ افراد قدرتمند و غارت منابع آن و... رنج می برده تا پیدایش فیش های نجومی که باعث شد رسانه ها و وزیر کار بیشتر به ابهامات این شرکت و امثال آنها ورود کنند و در نهایت با پادرمیانی برخی نمایندگان و...، مشخص نیست افراد فوق مجرم بوده اند یا خیر؟

فرصت ها و تهدیدها برای رفع تنگناهای توسعه در استان ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
سخنی با استاندار ویژه خوزستان؛

فرصت ها و تهدیدها برای رفع تنگناهای توسعه در استان

در دوره ی ۸ ساله ی دولت حسن روحانی، اگر چه فقر عمومی و تورم شدید تمام مردم را در سراسر کشور از ناحیه ی سیاست های غلط، متاثر و گرفتار کرد، ولی در خوزستان به دلیل شرایط خاص ناشی از ضعف مدیریتی سالهای پیش از دولت روحانی، اوضاع برای مردم و بخصوص قشر جویای کار و اشتغال و یا سرمایه گذار بدتر و وخیم تر شد.

جلب رضایت مردم و میزان پذیرش اجتماعی باید در اولویت مجلس باشد ۰۸ مرداد ۱۴۰۰

جلب رضایت مردم و میزان پذیرش اجتماعی باید در اولویت مجلس باشد

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: حکم می کند جلب رضایت مردم و میزان پذیرش اجتماعی در حوزه قانونگذاری باید به عنوان مهمترین اصل راهبردی مد نظر قرار گیرد و این امر که اقتدار نظام تابعی از پشتوانه عمومی است نباید به فراموشی سپرده شود.