اقبال حمیدی،
هوای چهار شهر کردستان خطرناک و پنج شهر دیگر ناسالم است ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست کردستان اعلام کرد؛

هوای چهار شهر کردستان خطرناک و پنج شهر دیگر ناسالم است

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: در حال حاضر وضعیت هوای شهرهای سنندج، کامیاران،سروآباد و مریوان در وضعیت خطرناک قرار دارند.