اقتصاد دانش‌بنیان
نقش اقتصاد دانش‌بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی اهمیت بسزایی دارد ۰۳ فروردین ۱۴۰۱

نقش اقتصاد دانش‌بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی اهمیت بسزایی دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است بی تردید، توسعه شرکت‌های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و اثربخش جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.