البرز،
ورود مجدد توده‌های گرد و خاک به کشور از روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
سرکرده کارشناس هواشناسی اعلام کرد:

ورود مجدد توده‌های گرد و خاک به کشور از روز چهارشنبه

امیرحسین سرکرده کارشناس هواشناسی گفت: روز چهارشنبه دوباره گرد و خاک از کشورهای همسایه وارد کشور شده و موجب تقویت کانون های گرد و خاک محلی می‌شود.