الکترونیکی
انتخابات ناظران مجلس در مجامع و شوراها الکترونیکی برگزار می‌شود ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

انتخابات ناظران مجلس در مجامع و شوراها الکترونیکی برگزار می‌شود

با مصوبه مجلس، انتخاب نمایندگان در نهادها، هیات‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه‌ الکترونیکی انجام می‌شود.