امضا طلایی
امضای طلای برای صدور مجوزهای کسب و کار لغو می‌شود ۱۰ مهر ۱۴۰۰

امضای طلای برای صدور مجوزهای کسب و کار لغو می‌شود

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی جزییات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تشریح کرد.