اموال مسئولان
کمیته ای ویژه مسئول نظارت بر اموال مسئولان ۲۶ مهر ۱۴۰۰

کمیته ای ویژه مسئول نظارت بر اموال مسئولان

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: کنترل و نظارت بر اموال مسئولان در اختیار کمیته‌ای مشخص خواهد بود.