اموال
در سال های اخیر هر کس هرچه در توان داشته از اموال، املاک و دارایی های شهرداری کنده و برده! ۰۹ آبان ۱۴۰۰
شهردار اهواز:

در سال های اخیر هر کس هرچه در توان داشته از اموال، املاک و دارایی های شهرداری کنده و برده!

رضا امینی گفت: متاسفانه به دلیل ضعف در اعمال مدیریت، در سال های اخیر هر کس هر چیزی که در توان داشته است از اموال، املاک و دارایی های شهرداری کنده و برده است.

مجلس قید محرمانه بودن اموال مسئولان را بردارد ۲۷ مهر ۱۴۰۰

مجلس قید محرمانه بودن اموال مسئولان را بردارد

نماینده دوره های هفتم تا دهم مجلس می گوید قانون اساسی بر رسیدگی به اموال مسئولان تاکید دارد نه اعلام عمومی آن .