امیرعبداللهیان
امیرعبداللهیان درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه به مجلس می‌رود ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

امیرعبداللهیان درباره موضوع سدسازی‌های ترکیه به مجلس می‌رود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش اقدامات این وزارتخانه در راستای جلوگیری از سدسازی‌های ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله، فرات و ارس هفته آینده در کمیسیون کشاورزی حاضر می‌شود.