انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها،
برگزاری انتخابات شورای عالی استانها در غیاب نمایندگان کردستان،خوزستان و فارس ۱۵ دی ۱۴۰۰
انتخابات هیات رئیسه شورای عالی استانها

برگزاری انتخابات شورای عالی استانها در غیاب نمایندگان کردستان،خوزستان و فارس

انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها با حضور وزیر کشور برگزار شد. پرویز سروری و علیرضا رضائیان به عنوان رئیس و نایب رئیس سال اول ششمین دوره شورای عالی استان ها انتخاب شدند.