انتصابات،
سرپرستان فرمانداری سقز (ویژ) وبانه منصوب شدند ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
با حکم اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان،

سرپرستان فرمانداری سقز (ویژ) وبانه منصوب شدند

استاندار کردستان «جعفر توان» را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه سقز و «کمال خدری» را به سمت سرپرستی فرمانداری بانه منصوب کرد.

نمایندگان مجلس به انتصابات ورود نکنند ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان:

نمایندگان مجلس به انتصابات ورود نکنند

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توصیه رهبری بیشتر توجه کنند و در انتصابات و امور اجرایی ورود نکنند چراکه شان نماینده قانونگذاری است.