انتقال آب کارون
پیگیری برای جلوگیری از انتقال آب از سرشاخه های کارون ادامه دارد ۰۵ آذر ۱۳۹۹
نماینده مردم اهواز در مجلس:

پیگیری برای جلوگیری از انتقال آب از سرشاخه های کارون ادامه دارد

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان از پیگیری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از انتقال آب از سرشاخه های کارون خبر داد.