انضباط اجتماعی
صنایع به دانش بنیان شدن تولیدات خود اهمیت نمی‌دهند ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

صنایع به دانش بنیان شدن تولیدات خود اهمیت نمی‌دهند

عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: مقام معظم رهبری در دهه هفتاد سه کلمه برای توسعه و پیشرفت کشور عنوان کرد، وجدان کاری، انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی. اکنون بعد از 25 سال از این مطلب باید ببینم برای تحقق این سه کلمه چه کرده ایم. یعنی زمان نشان می دهد که ما برای تحقق این فرمان ها چقدر تلاش کرده ایم. اکنون طی سال های اخیر که مساله تولید با پسوندهای مختلف توسط ایشان عنوان شده است یعنی هنوز این سه کلمه محقق نشده است.