انقلابی
مدیر جوان و علمی، آینده درخشان سیمان بهبهان ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

مدیر جوان و علمی، آینده درخشان سیمان بهبهان

امید به آن می رود دولت سیزدهم بتواند از مدیران سالخورده و تجربی استان کم کم عبور کرده و جوانانی علمی و انقلابی و پرتحرک همچون آذرخیل را بیشتر به کار بگمارد تا شاهد توسعه روزافزون ایران اسلامی باشیم.

اختلاس و فساد اداری پشت پرده گرانی ها و مشکلات اقتصادی است ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

اختلاس و فساد اداری پشت پرده گرانی ها و مشکلات اقتصادی است

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: پشت پرده بسیاری از مشکلات اقتصادی و گرانی ها، اختلاس و فسادهای اداری است و باید با این مسائل برخورد شود.