اوراق
روحانی با ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت را به رئیسی تحویل داد ۱۰ آذر ۱۴۰۰
عضو هیأت رئیسه مجلس:

روحانی با ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت را به رئیسی تحویل داد

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: آقای روحانی دولت را با بدهی 1500 میلیارد تومانی به آقای رئیسی تحویل داد که این بدهی‌ها بخشی نقدی و بخشی هم به صورت اوراق است و دولت فعلی وارث این حجم از بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل است.

کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ ۲۳ مهر ۱۴۰۰

کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض ار صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می رسد.