ای تی،
بانک‌ها رسالت واقعی خود را در استان انجام نداده‌اند و همین امر باعث شده شرایطی ایجاد شده که اگر از سرمایه‌گذار حمایت شود شائبه شراکت با او پیش می‌آید اما وظیفه مدیر همین حمایت‌ها است. ۲۷ بهمن ۱۴۰۰
محسن فتحی در جلسه شورای اشتغال استان بیان کرد؛

بانک‌ها رسالت واقعی خود را در استان انجام نداده‌اند و همین امر باعث شده شرایطی ایجاد شده که اگر از سرمایه‌گذار حمایت شود شائبه شراکت با او پیش می‌آید اما وظیفه مدیر همین حمایت‌ها است.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: اشتغالزایی در کردستان در حوزه آی تی بسیار کم بوده و باید به ایجاد شغل‌های برپایه فناوری بیشتر توجه شود.