بازار داخلی خودرو
حمایت از تولید داخل کلیدواژه خودروسازان برای غفلت از افزایش کیفیت ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

حمایت از تولید داخل کلیدواژه خودروسازان برای غفلت از افزایش کیفیت

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: خودروسازان داخلی با استفاده از کلید واژه حمایت از تولید داخل افزایش کیفیت را مورد غفلت قرار داده‌اند و به این موضوع بسیار مهم توجه چندانی نداشته‌اند.