بازار سرمایه
بررسی پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

بررسی پذیرش شرکت‌های دانش بنیان در بورس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروهی بین کمیسیون اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای رونق اقتصاد دانش‌بنیان خبر داد.

ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه سهام شرکت‌های دانش بنیان ۰۲ فروردین ۱۴۰۱

ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه سهام شرکت‌های دانش بنیان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات درباره شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱، پذیرش شرکت های جدید در تابلوی بازار سرمایه کشور و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه سهام و مالکیت آنها به سرمایه گذاران به صورت ویژه است، گفت: باید شرایطی فراهم شود که امکان ورود فناوری به صنایع بزرگ در قالب شرکت های دانش بنیان ایجاد شود.

نبود شفافیت در بازار سرمایه دغدغه مردم است ۰۵ آبان ۱۳۹۹

نبود شفافیت در بازار سرمایه دغدغه مردم است

نماینده اهواز معتقد است که ناهماهنگی بین شرکت نفت و وزارت اقتصاد در مرداد باعث شد سهام ریزش بسیار زیادی داشته باشد.