بازدیدهای بهداشتی
بازدیدهای نظارتی کارشناسان بهداشت از هیات‌های عزاداری شرق اهواز در ایام محرم 11 شهریور 1399

بازدیدهای نظارتی کارشناسان بهداشت از هیات‌های عزاداری شرق اهواز در ایام محرم

دکتر مشکورنیا از بازدید و آموزش پروتکل‌های بهداشتی به تمامی هیات‌های عزاداری مناطق شرق اهواز از سوی مرکز بهداشت شرق اهواز، در دهه اول محرم خبر داد.