بازدید میدانی از سطح شهر سنندج،
کارهایی در حوزه خدمت‌رسانی به مردم تا حدودی انجام شده و مسئولان استانی پای کار بودند اما برخی از کارها باید با قوت بیشتر و به‌موقع انجام می‌شد. ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
وزیرکشوردر بازدید میدانی از سطح شهر سنندج عنوان کرد؛

کارهایی در حوزه خدمت‌رسانی به مردم تا حدودی انجام شده و مسئولان استانی پای کار بودند اما برخی از کارها باید با قوت بیشتر و به‌موقع انجام می‌شد.

وزیر کشور همراه با مسئولان کشوری و استانی از مرکز کردستان بازدید در جریان شیوه خدمت‌رسانی به مردم قرار گرفت.