بازدید میدانی
فاجعه فقر اندیکا باگذشت ۴۲ سال از انقلاب 09 آبان 1400

فاجعه فقر اندیکا باگذشت ۴۲ سال از انقلاب

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از فقر زیر ساختی شدید اندیکا و ابعاد و خسارات بسیار زیاد زلزله در این شهرستان سخن گفت.