بازگشای مدارس،
اعتمادسازی لازم برای بازگشایی ایمن مدارس انجام شود/اختصاص اعتباری برای تهیه تجهیزات و ملزومات بهداشتی مدارس محروم استان ۰۹ فروردین ۱۴۰۱
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان:

اعتمادسازی لازم برای بازگشایی ایمن مدارس انجام شود/اختصاص اعتباری برای تهیه تجهیزات و ملزومات بهداشتی مدارس محروم استان

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه فعالیت مدارس و آموزش دانش‌آموزان استان از ۱۴ فروردین حضوری خواهد بود گفت: موضوع بازگشایی کامل مدارس یک بحث ایجابی و فرهنگی است و در این زمینه باید اعتمادسازی لازم برای بازگشایی ایمن انجام شود.