بانوی رسانه ای کردستان،
پیکر «گلاویژ مرادی»بانوی تلاشگر عرصه رسانه در کردستان به خاک سپرده شد ۰۳ فروردین ۱۴۰۱
روز گذشته،

پیکر «گلاویژ مرادی»بانوی تلاشگر عرصه رسانه در کردستان به خاک سپرده شد

مرحومه گلاویژ مرادی از سال ۱۳۹۷ با بیماری سرطان در جدال بود که در نهایت در اولین روز از سال ۱۴۰۱ تسلیم این بیماری شد.