بانک اطلاعاتی
آمارهای دستگاه‌ها از زنان سرپرست خانوار متضاد و متناقض است ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

آمارهای دستگاه‌ها از زنان سرپرست خانوار متضاد و متناقض است

نماینده اهواز در مجلس گفت: بانک اطلاعاتی مناسبی درباره زنان سرپرست خانوار وجود ندارد و آمارهای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها متفاوت و در تضاد با هم است و سامانه جامع اطلاعات رفاه ایرانیان هم تکمیل نشده و برخط نیست.