بانگ کشاورزی،
ضرورت ایجاد شعبه بانک کشاورزی در بلبان آباد ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
اوسطی در تذکر شفاهی مطرح کرد؛

ضرورت ایجاد شعبه بانک کشاورزی در بلبان آباد

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا دستور لازم برای ایجاد شعبه بانک کشاورزی در بلبان آباد به عنوان قطب کشاورزی حوزه انتخابیه اش را صادر کند.