بجنورد
افزایش حقوق کارکنان دولت برای شش ماهه دوم سال عملیاتی شود ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

افزایش حقوق کارکنان دولت برای شش ماهه دوم سال عملیاتی شود

نماینده بجنورد در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت برای شش ماهه دوم سال عملیاتی شود.