بحران خوزستان
برای رفع مشکلات خوزستان باید در تراز ملی تدبیر و چاره اندیشی شود ۳۱ تیر ۱۴۰۰

برای رفع مشکلات خوزستان باید در تراز ملی تدبیر و چاره اندیشی شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در توئیتی تاکید کرد منابع ‎خوزستان ملی است، پس مشکلات آن هم ملی است .