برترینهای جشنواره،
از برترین های این جشنواره تقدیر به عمل امد ۱۶ بهمن ۱۴۰۰
در اختتامیه جشنواره رسانه ای ابوذر کردستان،

از برترین های این جشنواره تقدیر به عمل امد

هفتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کردستان با معرفی و تجلیل صاحبان آثار برتر به کار خود پایان داد