برف سنگین،
سپاه به کمک شهرداری سنندج رفت ۲۷ دی ۱۴۰۰
در پی بارش برف سنگین در سنندج که از شب گذشته شروع شد

سپاه به کمک شهرداری سنندج رفت

بارش سنگین برف که از شب گذشته در سنندج آغاز شده خدمات شهری را با اختلال مواجه کرد که سپاه برای رفع مشکلات به کمک شهرداری رفت.