برمک قنبرپور
دود افزایش قیمت حامل‌ها و دستمزد به چشم صنعت می‌رود ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

دود افزایش قیمت حامل‌ها و دستمزد به چشم صنعت می‌رود

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع ساری با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: دود افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دستمزد به چشم بازیگران صنعت و دولت می‌رود.