برنامه و بودجه
بودجه باید دربردارنده سیاست‌های توسعه متوازن شهری باشد ۲۹ دی ۱۴۰۰
نایب رئیس شورای شهر اهواز:

بودجه باید دربردارنده سیاست‌های توسعه متوازن شهری باشد

نایب رئیس شواری اسلامی شهر اهواز گفت: بودجه‌ مطلوب باید دربردارنده سیاست‌ها برای توسعه متوازن شهری و مبتنی بر واقعیت باشد به گونه‌ای که قابلیت دستیابی به آن را داشته باشیم.

راهکار افزایش قدرت خرید مردم از نظر یک نماینده مجلس ۰۱ آبان ۱۴۰۰

راهکار افزایش قدرت خرید مردم از نظر یک نماینده مجلس

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت که در صورتی وعده رئیس جمهور برای متناسب‌سازی حقوق کارمندان با تورم محقق می‌شود که تولید رونق پیدا کرده و به دنبال آن قدرت خرید مردم هم افزایش یابد.