برنج،
وزارت جهاد کشاورزی باید علاوه بر افزایش ذخیره برنج ایرانی، در راستای خودکفایی برنج بکوشد ۲۶ بهمن ۱۴۰۰
اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی باید علاوه بر افزایش ذخیره برنج ایرانی، در راستای خودکفایی برنج بکوشد

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس از کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج ایرانی در کشور به‌خاطر خشکسالی خبر داد و به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرد که ذخایر برنج را افزایش دهد.