بلیت‌های نوروزی
التیماتوم بازرسی کل کشور به شرکت‌های هواپیمایی برای کاهش قیمت بلیت‌های نوروزی ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

التیماتوم بازرسی کل کشور به شرکت‌های هواپیمایی برای کاهش قیمت بلیت‌های نوروزی

عضو کمیسیون عمران مجلس از التیماتوم بازرسی کل کشور به شرکت های هواپیمایی برای کاهش قیمت بلیت هواپیما در ایام عید خبر داد.