بنیاد مسکن،
مسئولیت پروژه دوکانان بانه از شهرداری این شهر صلب شد ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
در رای گیری، دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان مصوب شد؛

مسئولیت پروژه دوکانان بانه از شهرداری این شهر صلب شد

۱۵ طرح پژوهشی و لغو مسئولیت شهرداری بانه در پروژه گردشگری دوکانان در دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب شد.