بهروز کمالوندی
سخنگوی سازمان انرژی اتمی به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سخنگوی سازمان انرژی اتمی به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌رود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور برای ارائه گزارش به اعضای این کمیسیون خبر داد.