بودجه سال ۱۴۰۰
سهم بودجه‌ای مقابله با ریزگردها در سال ۱۴۰۰ توسط دولت صفر شد! ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سهم بودجه‌ای مقابله با ریزگردها در سال ۱۴۰۰ توسط دولت صفر شد!

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نسبت به اختصاص ندادن ردیف بودجه مشخص از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برای مقابله با ریزگردها انتقاد کرد.