بودجه عمومی
۳۰ درصد تخصیص اعتبارات عمومی به خوزستان افزایش یابد 12 مهر 1399
نماینده مردم اهواز در مجلس:

۳۰ درصد تخصیص اعتبارات عمومی به خوزستان افزایش یابد

یوسفی با بیان اینکه ۳۰ درصد تخصیص اعتبارات عمومی به خوزستان افزایش یابد،گفت: تامین اعتبار جهت پرداخت اضافه‌کار کارکنان دستگاه های اجرائی خوزستان الزامی است.