بودجه مصرفی
تقدیم بودجه ۱۴۰۱ شهرداری به شورای شهر توسط شهردار اهواز ۲۹ دی ۱۴۰۰

تقدیم بودجه ۱۴۰۱ شهرداری به شورای شهر توسط شهردار اهواز

شهردار اهواز گفت: اولین اولویت در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اهواز، کاهش آلاینده ها و افزایش کیفیت زیست محیط است، دومین اولویت، توسعه حمل نقل عمومی است، اهواز از شبکه معابر ارزشمندی برخوردار است اگرچه امروز به دلیل وسعت عریض بودن این معابر تبدیل به تهدید شده اند به طوری که با وجود نوارهای فضای سبز و پیاده رو های عریض و بلا استفاده در حاشیه شهر تبدیل به انبار واحدهای صنفی تجازی شده اند و باعث شده اتد کارکرد معابر اهواز منطقی نباشد.