بیانیه
مجوز خزانه‌داری آمریکا برای ارسال تجهیزات «اینترنت ماهواره‌ای» به ایران ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

مجوز خزانه‌داری آمریکا برای ارسال تجهیزات «اینترنت ماهواره‌ای» به ایران

به دنبال تقاضای مداخله‌جویانه ایلان ماسک از خزانه‌داری آمریکا برای ارسال تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای به ایران، خبرها از موافقت این نهاد با تقاضای وی حکایت دارند.

نماینده آبادان بیانیه آب منطقه ایی اصفهان را تکذیب کرد ۰۷ فروردین ۱۴۰۱

نماینده آبادان بیانیه آب منطقه ایی اصفهان را تکذیب کرد

به دنبال صدور بیانیه روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان در خصوص تکذیب انتقال آب کارون به اصفهان، جلیل مختار نماینده آبادان با غیر واقعی خواندن ادعای آب منطقه ای اصفهان بهره برداری از پروژه کوهرنگ سه و انتقال آب کارون را فاقد وجاهت قانونی خواند و خواهان توقف پمپاژ آب سر شاخه های کارون به اصفهان از طریق تونل سوم کوهرنگ شد.