تاریخی
تغییر ذائقه گردشگری مردم با شناخت جاذبه های گردشگری همه نقاط کشور میسر است ۰۳ مهر ۱۴۰۰

تغییر ذائقه گردشگری مردم با شناخت جاذبه های گردشگری همه نقاط کشور میسر است

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس، گفت: تغییر ذائقه گردشگری مردم مستلزم این است که ما سایر نقاط دیدنی کشور را به آنها معرفی کنیم.