تامین اجتماعی
حق مناطق جنگی به کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان پرداخت شود 18 شهریور 1399

حق مناطق جنگی به کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان پرداخت شود

نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه حق مناطق جنگی به کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان پرداخت شود، گفت: بومی گرایی در ۳۰ شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی در خوزستان در دستور کار قرار بگیرد.