تامین اعتبار
دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اهواز برگزار شد ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اهواز برگزار شد

دومین جلسه کمیته تخصیص اعتبار شهرداری اهواز با موضوع بررسی و روند درآمد سال 1401 و تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی برگزار شد.